Turgut Er VI – Ruslar Suret Hüseynovu Devreye sokuyor

Aliyev, Rövşen Cavadovun üzerine giderken, küçümsediği ve bir tehlike olarak görmediyi Suret Hüseyinovu Ruslar herekete geçirmişlerdi. Ruslar bu olaylardan yararlanmak istiyorlardı. Asrın kontraktını Batılı ülkelerle imzalayan, Batılı ülkelerin kafkaslara girmesine göz yuman Rus Büyükelçisi Valter Şonyanın tebiriyle “kaypak Aliyev”i devre dışı bırakıp, bir neferleri gibi kullandıkları Süret Huseynovu şimdilik başa geçirme fırsatını yakalamıştılar. Süret Hüseynov da olayların ikinci günü harekete geçmiş ve Ebülfez Elçibeyi devirdikleri usulleri uygulamaya başlamıştı. yine Gence ve çevresindeki illerde bulunan adamlarına bazı devlet kuruluşlarını ele geçirmeleri için emrler vermişti. Aliyevin aramalarına rağmen ortaya çıkmıyordu. Suret onunla karşılaşmak istemiyor, kuzeyden takviye gelmesi için zaman kazanmaya çalışıyordu. Suret Hüseynov, Rövşen Cavadovun olayı pişirmesini, biraz yol almasıni ve daha sonra her ikisi de güclerini birleştirerek, iktidara gelmeyi planlıyordu. O da Rövşeni kullanma yolunu seçmişti.

Bu yönde deyerlendirmeler yapan Böyükelçilik Rövşen Cavadovdan ziyade süret Hüseynovun hereketlerini izlemeye çalışıyordu. Çünki Süret Hüseynov hakimiyyete gelmesi, Azerbaycanın yeniden ve tamamen Rusyanın hakimiyyetine girmesi anlamına geliyordu. Büyükelçilikte deyerlendirme heyeti, Rövşen Cavadov ile ilişkinin kurulmasını kararlaştırdı. Yapılan temas sonucu Rövşen Cavadov, çok gizli şekilde gece saat 23:00 sularında Büyükelçilik binasına getirildi. yukarıdakı heyet, yapılan toplantıdan sonra Cavadovu Haydar Aliyev ile görüşmeye ikna etti. Fakat Rövşen Cavadov, Aliyevin yanına haklı olarak yalnız girmek istemiyordu. Çünki Aliyevin kendisini vurduracağını söylüyordu. Hayatından endişe ediyor ve öldürülmekten korkuyordu.
Büyükelçi Altan Karamanoğlu, Haydar Aliyev ile telefonda konuşarak, Rövşene dokunmayacağına dair söz aldı. bunun üzerine Rövşen Cavadovu, Büyükelçilik mensuplarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı sarayına gönderdi.

Haydar Aliyev gece saat 24:00 sularında Cumhurbaşkanlığı sarayının önündə kurulan platforma Rövşen cavadovla beraber çıkarak halkı salamladı. Aliyev, burada yaptığı konuşmada, şöyle dedi:
” Rövşen Cavadov benim televizyonlardakı konuşmalarımdan sonra kendisi buraya gelerek bizimle birlikte olduğunu gösterdi ve beyan etti ki, Azerbaycanın bağımsızlığı yolunda çalışmışam, vuruşmuşam. bundan sonra da Azerbaycan devletinin uğrunda çalışmalarımı ve gayretlerimi esirgemeyegeğim. bugün bizimledir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile beraberdir.”
Sarayın çevresinde toplanmış on minlerce insan,Aliyevin yanında askeri tetbikat elbisesi içindeki Rövşen Cavadovu çılqınca alkışladı.
Haydar Aliyev, halk ve siyasi partilerden sonra ülkenin en güclü askeri birligine komuta eden genc,korkusuz, gözünü budaktan sakınmayan ve “halk kahramanı” Albay Rövşen Cavadovu da yanına almıştı. Aliyev, böylece rahatlamıştı. Artık hedefinde cahil, bir çırpıda silkeleyip atmak istediği ve başının belası olarak gördüyü Başbakan Suret Hüseynov vardı. Halkın tezahüratını dindirdikten sonra hedef tahtasına hemen onu koydu ve şöyle devam etti:
“BEn dün de bu gün de televizyondan bildirdim ki, azerbaycanın haricinde ve dahilindeki kara kuvvetler, meydana gelen bu gergin durumdan derhal istifade etmeye başlamıştılar. Ne yazık ki aramızda böyle qruplar ve güçler vardır. durumu daha da kızıştırarak, istifade etmek istiyorlardı. dolayısıyla insanları ve grupları birbirine tokuşturup, azerbaycanın hüzur ve güvenliğini pozarak dövletimizi gerşek bir tehlike içine sokurlar. onun uçun size müraciet edirem. ben halka inanıyorum, halka güveniyorum. sağ olun ki, sizler bugün burdasınız.ben dün azerbaycan halkına bildirdim ki, bu hadise bize çok belalar getirecek. dediğim sözler bugün doğrulandı. Gencede ayrı – ayrı şahslar tarafından idare edilen silahlı güçler, devleti devirme teşebbüsüne başladı. gencedeki resmi daireler, hava ve demir yolları ve istasyonlar, KGB idaresine, kazalardakı resmi daireleri zapt etdiler. Onları koruyanlar, çox büyük bir suç işlemişlerdir, günah işlemişlerdir. O anlamalıdır ki, Azerbaycanın bu ağır gününde böyle bir yola girilmemesi gerekiyordu. O, şimdiye kadar kendisine gösterilen hörmeti anlamadı. Ve bu kötü yolu tutdu. sizleri uyanık olmaya, şer kuvvetlerin karşısını vaktında almaya, Azerbaycanın dahilinde siyasi ve içtimai birlik ve beraberliğini temin etmek için sürdürülen çabalara katılmaya çağırıyorum “.
Rövşen Cavadovu da yanına alan haydar Aliyev Gence ve etrafındakı vilayetlerde O dediği  Suret Hüseynov ve “harici kuvveler” ifadesiyle kasettiği Rusyayı devre dışı bırakmak için halkı 5 ekim 1994 günü hürriyetleri, bağımsızlığı uğrunda savaş verdiği  azadlık meydanında  toplanmaya çağırdı. 4 ekim gecesi KGB, cumhurbaşkanlığı özel  kuvvetleri, İçişleri bakanlığına bağlı polis kuvvetleri, askeri birlikler, Haydar aliyevin etrafında  bulunan gruplar, sabah kadar sokak sokak, ev ev dolaşarak. milletin  Azadlık meydanına gitmesini sağladılar.  bu arada gece  saat 02:20 sularında beni de evimde uyandırarak, nazikçe davet etdiler.

azerbaycandakı olaylar, dünya basınında ve özellikle Türkiyedeki kitle iletişim araçlarında geniş şekilde yer alıyordu. mehmet Ali Birand, 3 ekim günü beni aradı. baküye geleceğini  ve 32.gün programı için yardımcı olmamı rica etti. Birand ve ekibi için Azerbaycan otelinde yer ayırttım. Sıkıyönetim şartları ve her an nerede kime ne olacağının endişesiyle diplomatik plakalı  bir aracı, Mehmet Ali Birandı karşılaması  için Bakü Bine Havaalanına  gönderdim. 32. gün ekibini Otelde beklemeye başladım.

Azerbaycan oteli, Azadlık Meydanının batı ucunda bulunuyordu. Meydanın güney  kenarında Sahil parkı, kuzeyinde ise 1950li yıllarında Almanlara yaptırılmış olan katedrale benzeyen hükümet binası vardı. denilenlere göre, eski adı Lenin meydanı olan  Azadlık Meydanı, iki buçuk milyon insanın toplanabilegeyi bir alandı.

4 ekim gecesi, türkiye Büyükelçiliği mensupları, ülkedeki bütün siyasi partilerin ve özellikle mühalifet partilerinin önde gelenlerini ve taraftarlarını, Azadlik meydanına getirmeleri tevsiyyesinde bulundu. Baküde Türkiyeden gelen  3000 den fazla öğrenci ve 20 bin civarında da çalışan  ya da iş yapan vatandaşımız vardı.  bunlarada  5 ekim sabahı Azadlık meydanına getmeleri yönünde duyurular yapıldı. Baküdeki Anadolu  ajansı  ve TRT ile birçok gazete ve TV temsilcileri olayları zaten dakıka dakika takip ediyorlardı.

Azadlık meydanı, 5 ekim 1994 günü sabah  saatlerinden itibaren  hareketlenmişti. saat 11:00e doğru  Hükümet binasının önündeki  kurulu platformun etrafı, mitinge iştirak eden halk tarafından doldurulmaya  başlandı. Mehmet Ali Birand ve arkadaşları geldi. Onalı hemen, alanı iyi gören nokta olan  azerbaycan Otelinin çatı katına çıkardım. Gerçekten de  Azerbaycana göre, Azadlık meydanında büyük bir kalabalık vardı. aramızda meydanda kaç kişinin olduğuna dair  tahminler yapıldı. kimimiz 750 bin, kimimiz 300 bin kişi tahmininde bulunduk. Birand, bir metre kare başına insan hesabıyla  400 bin ila 500 bin kişinin alanda olabileceğini söyledi.

Haydar Aliyev , nihayet alana girdi, geceden kurulmuşolan platforma çıktı. Aliyevin sağ yanında her zaman onu  koruyan ve kollayan ve en önemli destekçisi  olan Meclis Başkanı Rasul Guliyev vardı. sol yanında ise  halka “bakın şimdi  yanımda” dediği ihtilalci Başbakan Süret Hüseynov, mitinglerde  Aliyevden önce  konuşan ve kendisine her zaman methiyeler  dizen Sirus Tebrizli (Aliyev, bu mitingden sonra  Tebrizliye MAtbuat ve Enformasyon Bakanı yaptı), özül korumaları General Vagif Ahundov, ve General Beyler Eyübov ile azadlık herekatının “meydan” nutukçularından Nimet Penahlı bulunuyordu.

Haydar Aliyevin yanındakilerin kimler olduğunu Biranda anlattığım  zaman, gözlerini adeta fal taşı gibi açarak, hayretler içinde kaldı ve  “Yahu nasıl olur. İhtilal yapmak isteyen adam yanındakı Suret Hüseynov  dediğiniz kişi degil mi? ” daha sonra bir kahkaha patlattı ve “Demek ki buralarda ihtilaler böyle” dedi.

Aliyevin üç gün boyunca  gece gündüz  televizyonda, önceki  gece de Cumhurbaşkanlığı sarayının önünde  saatlerce  halka nutuq attığı için sesi kısılmıştı. buna rağmen nutkuna coşku ile davam ediyordu. ahalinin çokluğu ve attıkları sloganlar  Aliyevi ve takımını rahatlatmışdı. Haydar Aliyev, insanların, iki gündür Azerbaycanın köy, kasaba ve şehirlerinden BAküye  geldiğini, diger şehirlerde de  azerbaycan devletçiliğini ve Cumhurbaşkanını müdafaa eden vetendaşların bu çirkin teşebbüsleri kınayan  mitingler düzenlediğini  ve bugün ise Azadlık meydanını doldurulduğunu söyledi. Son zamanlarda  Azerbaycandan kaçıp Moskovada  yaşayan eski Cumhurbaşkanı Ayaz Muttalibov, KGB eski şefi Vagif Hüseyinov gibilerin ülkede  ihtilal planladıklarını  söyledi. Ardından da “Bana, Azerbaycan Cumhurbaşkanına ve azerbaycan devletine  karşı bazı gücler siyasi terör grupları kurdular. Halk CAbhesinin bazı adamları, Türkiye vetendaşı  Hasan Toku  adlı birisini aldatarak, getirip beni öldürmek istediler. Hasan toku ile birlikte  benim hayatıma kasb etmek isteyen  iki üç kişi Kelekide eski Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibeyin başına toplandılar “dedi. üç gündür cereyan eden olayları tekrar anlattı. Rövşen Cavadovun kandırıldığını, ancak onların  iyi olmayan yoldan dönerek. kendi yanına geçtiklerini bildirdi.

Aliyev, şöyle devam etti:

“Şimdi de Başbakan  Suret Huseynova bağlı birlikler ile onun akrabaları, Moskova yanlısı bir ihtilate kalkıştılar. bu işin liderliğini  de Suret Hüseynov yürüttü. bakın buna rağmen burada “.

Azadlık meydanının bir  kısmını dolduran insanlar  Aliyevin sol yanına tir tir titreyen ünlü ihtilalci(!) Başbakan Süret Hüseynovu lenetlemeye başladılar. Aliyev, halkın Suret Hüseynov aleyhindeki  yüksek sesle söylenilen küfürlerin, bağırışların bir az daha devam etmesi için konuşmasına ara verdikden sonra ellerini açarak  kollarını halkın  üzerine uzattı ve bastırır gibi “Bir az sakit olun!  Sakit olun…” dedi. Haydar Aliyev, o anda Azerbaycanın başbakanı, kendisini Cumhurbaşkanlığına taşıyan, anlı şanlı ihtilalcı! ve milli kahraman (!) Suret Huseynovun ipini çekmiş oldu.

Rahmetli Ebulfez Elçibey ve arkadaşlarının yapmaları gerekeni, haydar Aliyev böyük bir meharet ve ustalıkla yerine getirmişti. Politbüronun, KGB-nin yetiştirmesi, kafkasların kurnaz tilkisi Haydar Aliyev, işte buydu.

Haydar Aliyev, 4 ekim gecesi yani 12 saat önce  Rövşen  Cavadovun Elinden kurtarılması için sağa sola telefon açarak, başta Türkiye Cumhuriyyeti Bakü Büyükelçisi olmak üzre  ABD, İran, İngiltere kimi ülkelerin büyükelçilerine neredeyse yalvarıyordu. odasında Milli Meclis  başkanı Resul Guliyev ve devlet müşaviri  Prof. Dr. Gabil Hüseynli  kendisini yüreklendirmek üçün  envai dil dökerek, ülkeden kaçıb  gitmesini zorakı engelleyebilmişlerdi. Ama şimdi 12 saat sonra “tırnağına divarda yer etmişdi”. Türkiye Böyükelçiliyinin  gayretleri ile mühalifet  partilerinin  ve sovyet zülmünden  bıkmış usanmış saf, temiz Azerbaycan türklerinin toplandığı Azadlık meydanındaydı.  tekrar ipleri eline geçirmişti. korkmuyordu, titremiyordu, kendine gelmişti.  ipini  çektiği  Süret Hüseynovu meydanda biriken halkım içine atarak, korkularından sıyrılıp çıkmıştı. beyninin bir terefinde gizlediği gelecekte aradan çıkaracağı  hedefleri, şimdiden nişan tahtasına oturtmaya başlamıştı bile.

Aliyev yaptığı çoşkulu konuşmada, Hasan Toku olayı sebebiyle Türkiyeyi, Halk cebhesini, Musavat Partisini, Ebulfez Elçibeyi suçladı. Mühalifet partilerinin  silahlandıklarını ve terör teşkilatları kurduklarını, dolayısıyla  hem kendisini öldürmeye hemde Azerbaycanın bağımsızlığını kaybetmek için gayret sarf etdiklerini söyledi. Halbuki o üç gün içinde  Türkiye Cumhuriyyeti Büyükelçiliği, olaylara müdahile etmeseydi şimdi o kürsüde Aliyev bulunmayacaktı. Belki de Ayaz Muttalibov yeniden moskovadaki ve Baküdeki  ekibiyle Cumhurbaşkanlığı sarayında olacaktı. Azerbaycan belki de bir kere daha bağımsızlığını kayb edecekti. Belki de Çeçenistanın durumuna düşecektı.

Haydar Aliyevin Azadlik meydanındakı bu suçlamları Büyükelçilikte başta  Altan Karamanoğlu olmaqla bizleri son derece rahatsız etdi ve üzdü. Aliyevin bu ikiyüzlülüğü  Ankaraya bildirilmesine ragmen yükseklerde oturanların kılı bile kıpırdamadı, duymazlıkdan geldiler.

Advertisements

“Turgut Er VI – Ruslar Suret Hüseynovu Devreye sokuyor” üzərinə 10 şərh

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google+ foto

Google+ hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

w

%s qoşulma